Artikelen over het onderwerp: Wetenschappelijk onderzoek

Eerherstel voor de maan. Het probleem van de “richtige Vorstellung”

Vroeg in de avond verlieten wij het schoolgebouw. Rechts van ons bloeide nog de avondhemel met ongehoorde luister, al was zij ook ingeklemd tussen het donkere front van het stenen gebouw en de snijdend blauwe lichtstrook van de straat voor ons.
Telkens weer die schoonheid, ook wanneer er maar weinig plaats over is! En juist dan opgloeiend tot een glorie of de poort van de hemel open staat. Naar onderen toe werd door de donkere takken een grillige tekening in het lichtvlak gesneden; daarboven zweefde een ragfijne zilversikkel en als fakkeldraagster der schoonheid weer daarboven de avondster met haar rijke, maar weke gloed. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 19 (1964) 8/9, p. 133-137

Ingeprente vormen bij de omgang met mensen en dingen

Een jong mens wordt op de omgang met andere mensen voorbereid, door het inprenten van beleefdheidsvormen. Deze vormen zijn in de eerste plaats daartoe bestemd de andere mens te eren en tot zijn recht te doen komen. Heeft een mens een tekort aan zulke vormen, dan dreigt het gevaar, dat hij de andere mens te weinig laat gelden en dat hij hem zelfs opzij drukt. Hoe is het op andere gebieden? Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 20 (1965) 7/8, p. 153-155

Leonardo en Goethe

Een aantal schrijvers, die diep onder de indruk van Goethe’s grootheid waren, hebben toch steeds weer de vraag gesteld: maar mogen wij hem ook als een Christen beschouwen? Het gebeurde dan niet zelden dat het antwoord ontkennend luidde. Was men iets voorzichtiger geweest met zijn formulering en had men toegegeven, dat Goethe niet met de maatstaf van het traditionele Christendom meetbaar was, dan had men een ernstige waarheid uitgesproken. Meresjkowski laat in zijn bewonderenswaardige boek over Leonardo één van de leerlingen de zelfde maatstaf aan zijn meester aanleggen. Het gevolg is, dat hij telkens in de diep­ste twijfel wegzinkt, want ook Leonardo kan men op deze wijze niet benaderen. Waar wijzen deze dingen op? Lees verder

Bron: Vrije Opvoedkunst 15 (1951/52) 6, p. 2-19