Artikelen met trefwoord: Tulp

Over de tulp en de Hollandse volksaard

De tulp is diep verbonden met ons land en met ons volk. Onze tulpen zijn dan ook beroemd over heel de wereld. Er is zelfs een tijd geweest, dat vele Hollanders nog meer respect hadden voor mooie tulpenrassen, dan voor hun geld. Waanzinnige sommen werden voor een enkele bol besteed, toen de zogenaamde windhandel heerste. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 13 (1958) 4, p. 59-64