Boeken van Frits Julius

Boeken en opstellen in verzamelbundels

 1. Bäume und Planeten : Beitrag zu einer kosmologischen Botanik / Frits H. Julius und Ernst Michael Kranich. – Stuttgart : Freies Geistesleben, 1985. – 146 p.
  – vert. van: Bomen en planeten, herzien en aangevuld door Kranich.
 2. Beeld en woord : een reeks verhalen en humoristische gedichten.
  Zeist : Vrij Geestesleven, 1969. – 103 p.
  – bundeling van grotendeels eerder gepubliceerde verhalen, o.a. de verhalen uit ‘Over de beteekenis van de dierenriembeelden voor onze tijd’.
 3. De beeldentaal van de dierenriem (en de opbouw van een nieuwe samenleving).
  Zeist : Vrij Geestesleven, 1983 (7e dr.). – 168 p.
  – 1e dr.: Den Haag : Anthroposofisch-wetenschappelijke publicaties, 1949.
  – Duitse vert.: Die Bildersprache des Tierkreises und der Aufbau eines neuen Gemeinschaftslebens. – Stuttgart : Mellinger, 1984 (4.Aufl.)
 4. Bomen en planeten : op zoek naar de verborgen tuin.
  Zeist : Vrij Geestesleven, 1976 (2e dr.). – 87 p.
  – 1e dr.: 1971.
  – de boom-schetsen verschenen eerder in ‘Op zoek naar de verborgen tuin’, en in het tijdschrift Vrije Opvoedkunst.
 5. Dier tussen mens en kosmos : de mens, het dierenrijk en de dierenriem.
  Zeist : Vrij Geestesleven, 1977. – 330 p.
  – vert. van: Das Tier zwischen Mensch und Kosmos : neue Wege zu einer Charakteristik der Tiere. – Stuttgart : Freies Geistesleben, 1970.
 6. Entwurf einer Optik : zur Phanomenologie des Lichts.
  Stuttgart : Freies Geistesleben, 1984. – 263 p. – (Menschenkunde und Erziehung ; 31).
 7. Goetheanistische chemie : een bijdrage tot een niet-atomistische natuurbeschouwing.
  Delft : G. Niessen, 1936. – 112 p. – (Vrije Opvoedkunst- serie ; nr. 4).
 8. Grundlagen einer phänomenologischen Chemie : Stoffeswelt und Menschenbildung, Teil 2. – Stuttgart : Freies Geistesleben, 1988 (2.Aufl.). – 317 p.
  – (Menschenkunde und Erziehung ; 20).
 9. De klank tussen stof en geest.
  Den Haag : eigen uitgave, 1953. – 25 p.
 10. De klank tussen stof en geest ; Het omgaan met de natuurgeesten.
  Zeist : Zevenster, 1983. – 112 p.
 11. Met Goethe door de 20e eeuw / redaktie: A.G. Degenaar… (et.al.).
  (Den Haag) : Proteus-uitgave, 1949. -160p.
  – hierin van Frits Julius:
  a. Naar aanleiding van Goethe’s gedicht ‘Die Metamorphose der Pflanzen’. – pp. 23 – 30.
  b. Naar aanleiding van Goethe’s gedicht ‘Die Metamorphose der Tiere’. – pp. 31 – 41.
  c. Goethe’s kleurenleer als een weg tot het diepere wezen der natuur. – pp. 60 – 71.
 12. Metamorfose (: een sleutel tot begrip van plantengroei en menschenleven).
  Zeist : Vrij Geestesleven, 1979 (3e dr., in boek vermeld 2e dr.). – 128 p.
  – 1e dr.: Den Haag : Anthroposofisch-wetenschappelijke publicaties, 1948.
  – Duitse vert.: Metamorphose : ein Schlüssel zum Verständnis von Pflanzenwuchs und Menschenleben. – Stuttgart : Mellinger, 1984 (2.Aufl.)
 13. De metamorfose van de wil : schets van een kosmisch georiënteerde driften- psychologie. – Den Haag : Vrij Geestesleven, 1955. – 190 p.
  – Duitse vert.: Tierkreis, tierische Triebgebundenheit und menschliche Freiheit. – Freiburg i.Br. : Die Kommenden, 1964. – 2 delen.
 14. Op zoek naar den verborgen tuin : een reeks natuurstudies op Goetheanistischen grondslag. – Den Haag : eigen uitgave, 1938. – 112 p.
  – bundeling van artikelen uit Vrije Opvoedkunst en de Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland.
 15. Over de beteekenis van de dierenriembeelden voor onze tijd.
  Den Haag : eigen uitgave, ±1936. – 48 p.
  – omslagtitel: Over de dierenriem.
 16. Over de bronnen der techniek.
  opgenomen in: Anthroposofische Studiën. – (Den Haag) : Anthroposofische Vereniging in Nederland, 1965. – pp. 112 – 176.
  – Duitse vert. van het 1e hfdst. in: Die Kommenden (1972) nr.4, herdrukt in: Berichten van de Werkgroep voor Filosofie en Anthroposofie 1 (1985) nr.2
 17. Stoffeswelt und Menschenbildung : Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt : Teil 1. – Stuttgart : Freies Geistesleben, 1978 (2.Aufl.). – 86 p.
  – (Mënschenkunde und Erziehung ; 12). – 1.Aufl. : 1960.
 18. Das Tier zwischen Mensch und Kosmos : neue Wege zu einer Charakteristik der Tiere. – Stuttgart : Freies Geistesleben, 1981 (2.Aufl.). – 324 p.
  – (Menschenkunde und Erziehung ; 23). – 1.Aufl.: 1970.
 19. De twaalf driften : de metamorfose van de wil : een kosmisch georiënteerde driftenpsychologie. – Zeist : Vrij Geestesleven, 1967. – 272 p. – (Prometheus Paperback).
  – eerdere uitgave, zie nr. 12.
 20. Uit den strijd om de gouden levensbron : een weg tot het menscheninnerlijk door het zoeken van het goddelijke in de natuur. – Den Haag : eigen uitgave, 1940. – 95 p.
  – bundeling van opstellen, gedeeltelijk eerder verschenen in Vrije Opvoedkunst.